Jesteś tutaj

SGH: Koniunktura w handlu w III kwartale 2019 r.

W III kwartale 2019 r. koniunktura w handlu uległa dalszemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się o 2,8 punktu i obecnie wynosi -1,5 pkt. Jest również niższa od średniej dla III kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,1 pkt) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (3,2 pkt w III kwartale 2018 r.). W ciągu kwartału spadły wartości sald odpowiedzi na pytania o: ogólną i finansową sytuację przedsiębiorstw handlowych, wielkość zapasów, wielkość zakupów produktów  krajowych, wielkość zatrudnienia, ilość sprzedawanych towarów oraz wielkość powierzchni magazynowych.

Przedsiębiorcy ocenili jednak swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +8,3 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 19,3% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 69,7% ankietowanych za średnią, natomiast 11% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są pesymistyczne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.

Oprac. Katarzyna Majchrzak, SGH

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Badania koniunktury gospodarczej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SG H są prowadzone w celu uzyskania informacji o stanie gospodarki. Do głównych zalet tych badań należą szybkość pozyskiwania informacji oraz ich aktualność. Przedstawiono wyniki kolejnej, już 98. edycji badania koniunktury w polskim handlu wewnętrznym, dotyczące II kwartału 2018 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,3 (przed miesiącem plus 5,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,6% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 16,1% i 11%).

X