Jesteś tutaj

Sąd odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami

Sąd restrukturyzacyjny w Warszawie odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Część wierzycieli miało zastrzeżenia do układu, dotyczące np. niepowołanie na czas w jednym z postępowań rady wierzycieli. Sąd w swojej decyzji uwzględnił te zastrzeżenia.

Stwierdzono również, że nie wszystkie propozycje układowe były znane wszystkim wierzycielom przed i w trakcie głosowania zgromadzenia wierzycieli. Wierzyciele nie posiadali także pełnej wiedzy na temat tego, czy propozycje układowe są realne do wykonania.

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że procedura głosowania nie zgadzała się w pełni z zasadą jawności i transparentności postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycieli zostali pozbawieni prawa do informacji, będącego podstawową gwarancją procesową.

Postanowienie nie jest prawomocne, a stronom przysługuje zażalenie od decyzji.

Źródło: Biznes PAP

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ruch prowadzi negocjacje z podmiotami, mogącymi zainwestować w rozwój spółki i spłacić jej zaległości finansowe. Listy intencyjne zostały już podpisane, a aktualnie prowadzone są badania kondycji finansowej Ruchu przed ewentualną finalizacją umowy. Jednym z inwestorów zainteresowanych współpracą jest inna firma z branży kolportażu prasy.

Spółka Ruch zamierza wyodrębnić część detaliczną i sprzedać ją, by poprawić rentowność. Na sprzedaż zostanie wystawione 1700 kiosków własnych oraz 500 wynajmowanych. Nowy właściciel ma razem z kioskami przejąć także znak towarowy.

X