Jesteś tutaj

PRCH pracuje nad kodeksem postępowania w zakresie RODO

Polska Rada Centrów Handlowych rozpoczęła prace inicjatywnej grupy roboczej złożonej z przedstawicieli firm członkowskich, której celem jest wypracowanie Kodeksu postępowania dla centrów handlowych w Polsce, w zakresie RODO. Pierwsze wnioski zostaną ogłoszone 30 maja br.

Kodeks, który powstanie zgodnie z art. 40 rozporządzenia RODO, doprecyzuje i uszczegółowi zasady przetwarzania danych osobowych w branży handlowej. Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych określi standard ochrony danych w sektorze. Firmy biorące udział w pracach nad Kodeksem PRCH w zakresie RODO będą mogły dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami oraz proponować rozwiązania poprzez konsultacje wewnątrz-branżowe oraz z UODO. Docelowo PRCH chce stworzyć dokument, którego współtwórcy i sygnatariusze będą liderami w zakresie zarządzania danymi osobowymi w sektorze.

Dotychczas udział w pracach nad Kodeksem zadeklarowali zarówno właściciele jak i zarządcy nieruchomości. Łącznie reprezentują ponad 100 nieruchomości: galerii handlowo-rozrywkowych oraz parków handlowych i wyprzedażowych. W pracach kodyfikacyjnych wpierać ich będą eksperci z kancelarii DZP oraz DAPR. Plan prac zakłada ukończenie dokumentu w drugiej połowie 2019 r. i przedłożenie do szerszych konsultacji społecznych.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Branża handlowa, reprezentowana przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Radę Centrów Handlowych, Krajową Radę Gastronomii i Cateringu oraz Konfederację Lewiatan, przedłożyła Minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność”.

Dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie dotyczące projektu podatku od handlu detalicznego w Polsce. Strona rządowa, którą reprezentować będą Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz Minister Finansów Paweł Szałamacha zapozna się z uwagami i propozycjami przedstawicieli środowiska handlowców. Wspomniany projekt budzi dużo kontrowersji i handlowcy z niepokojem czekają na ostateczną wersję ustawy wprowadzającej podatek. „Poradnik Handlowca” będzie na bieżąco informował w wydaniu drukowanym oraz na naszej stronie internetowej o pracach nad kształtem tej ustawy.

X