Jesteś tutaj

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji Ruchu

Podpisana została umowa pomiędzy spółką Lurena Investments, będącą właścicielem Ruchu oraz Alior Bank. Porozumienie przewiduje kontynuację procesu wypracowywania programu restrukturyzacji dla spółki Ruch S.A. oraz znalezienie dla niej docelowego inwestora.

Na mocy podpisanego porozumienia, Alior Bank przedłuży udzielone finansowanie, co pozwoli na przygotowanie wspólnie z KPMG planu restrukturyzacji. Równocześnie strony uzgodniły zasady nadzoru nad Ruchem w okresie restrukturyzacji, w tym skład nowej, pięcioosobowej Rady Nadzorczej. Zgodnie z uzgodnieniami weszło do niej dwóch przedstawicieli wskazanych przez głównego akcjonariusza (Janusz Korczyk, przewodniczący RN i Wojciech Wróblewski), dwie osoby wskazane przez Alior Bank (Seweryn Kowalczyk i Kamil Prokop) oraz przedstawiciel wydawców prasy (Artur Sierant, prezes notowanej na NewConnect spółki Notoria Serwis).

Kategoria: 

Podobne artykuły

Igor Chalupec zrezygnował ze stanowiska prezesa Ruchu. Decyzja związana jest z procesem restrukturyzacji spółki. Pozostaje on jednak właścicielem Ruchu.

Ruch złożył wniosek do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Układ ten ma ograniczyć wierzytelności wobec największych wydawców, którym spółka zalega z płatnościami na kwotę 1 mln zł.

X