Jesteś tutaj

Patrioci z małych ojczyzn

Co Polacy uważają za przejaw lokalnego patriotyzmu? Według zdecydowanej większości respondentów ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Eurocash, 5 najbardziej patriotycznych zachowań w stosunku do małej ojczyzny to m.in.: troska o najbliższą przestrzeń publiczną i robienie zakupów w małym, osiedlowym sklepie. Takie podejście Polaków do patriotyzmu lokalnego potwierdziło się też w zakończonym właśnie konkursie grantowym „Lokalni Herosi”, który zwrócił uwagę na społeczną rolę przedsiębiorców – właścicieli małoformatowych sklepów .

Zachowaniem uznawanym przez badanych Polaków za najbardziej patriotyczne jest dbanie o najbliższą przestrzeń publiczną, jak np. sprzątanie chodników lub sadzenie drzew (77,7% odpowiedzi na tak). Kolejne miejsca zajmują działania, w których respondenci docenili utrzymywanie silnego związku z lokalną kulturą (70,9%), polityką (69,7%) i sportem (66%).  Większość badanych popiera też lokalny patriotyzm gospodarczy, za jaki można uznać robienie zakupów w małych, rodzinnych sklepach blisko domu (61,7%).

Wyniki badania opinii przeprowadzonego przy okazji zakończenia konkursu grantowego  „Lokalni Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości” są zbieżne z wynikami głosowania w samym konkursie. Najpopularniejsze inicjatywy, które wygrały granty ufundowane przez Grupę Eurocash, są związane z lokalnym sportem, kulturą i przestrzenią wspólną.

Łącznie na kontach wszystkich inicjatyw podczas głosowania zostało zgromadzonych 5 316 409 punktów, które ostatecznie wyłoniły zwycięskie inicjatywy lokalne m.in. na: włączenie dzieci autystycznych i ich rodzin do aktywnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej, budowę skateparku, górki saneczkowej i leśnych tras rowerowych, dofinansowanie lokalnych klubów i drużyn sportowych, doposażenie sal gimnastycznych, poprawę warunków na świetlicach, w szkołach i przedszkolach, pomoc jeżom i bezpańskim zwierzętom oraz organizację lokalnych koncertów i festynów. Dofinansowanie od Grupy Eurocash otrzyma 100 inicjatyw ze wszystkich województw w Polsce.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Decyzję rządu o ograniczeniu handlu w niedzielę uznaje za dobrą dla siebie aż 71% kasjerów, którzy wzięli udział w III już edycji badania platformy TakeTask. To samo wykazała poprzednia analiza. W dużych miastach wzrósł odsetek pracowników, którzy nie zauważają, by zyskali więcej wolnego czasu, a w małych i średnich ośrodkach – zmalał. 45% wszystkich respondentów deklaruje, że odpowiada im praca w niedzielę.

22% Polaków deklaruje, że wybierając się na spotkanie towarzyskie, na którym wypada wręczyć prezent, decyduje się na alkohol. Podobnie jest w przypadku spotkań biznesowych, choć wówczas jest to prezent popularniejszy – decyduje się na niego co trzeci respondent (32,8%). Zasadnicza różnica dotyczy jednak wybieranych trunków – rodzinnie i towarzysko najchętniej wręczamy wódkę (29,8%), biznesowo – zdecydowanie wygrywa whisky (57,3%) – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research.

X