Jesteś tutaj

Koniunktura w handlu detalicznym

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,7 (przed miesiącem plus 6,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 16,8% i 10,6%) – informuje Główny Urząd Statystyczny. 

Diagnozy sprzedaży są optymistyczne, najlepsze od stycznia br. Odpowiednie prognozy są korzystne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych w marcu i kwietniu br. Oceny sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od sygnalizowanych w ostatnich trzech miesiącach. Przewidywania w tym zakresie są najmniej pozytywne od marca br. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, choć mniejszy od oczekiwanego przed miesiącem. Zatrudnienie może się zwiększyć nieznacznie, w stopniu zbliżonym do planowanego w kwietniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej.

W maju br. 8,5% przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,7% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57,4% w maju br., 54,9% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz zbyt dużą konkurencją na rynku (54,0% w maju br., 57,4% przed rokiem).

Foto: shutterstock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

Bieżąca sprzedaż w handlu detalicznym oceniana jest korzystnie, ale ostrożniej niż w ostatnich dwóch miesiącach. W handlu hurtowym oceny sprzedaży są optymistyczne, choć najostrożniejsze od marca 2017 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Badania koniunktury gospodarczej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SG H są prowadzone w celu uzyskania informacji o stanie gospodarki. Do głównych zalet tych badań należą szybkość pozyskiwania informacji oraz ich aktualność. Przedstawiono wyniki kolejnej, już 98. edycji badania koniunktury w polskim handlu wewnętrznym, dotyczące II kwartału 2018 r.

X

Przeczytaj również