Jesteś tutaj

Kondycja handlu hurtowego w listopadzie br.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (analogicznie jak w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,2% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,5% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Utrzymują się korzystne oceny sprzedaży oraz negatywne diagnozy i prognozy sytuacji finansowej. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest ciągle uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z pogarszającymi się prognozami sprzedaży, oczekiwany jest dalszy spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może się nieznacznie zmniejszyć. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w październiku.

W listopadzie br. 8,4% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (51,6% w listopadzie br., 48% w analogicznym miesiącu ub.r.), niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (48,7% w listopadzie br., 47,8% przed rokiem), zbyt dużą konkurencją na rynku (45,5% w listopadzie br., 47,3% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (42,5% w listopadzie br., 40,7% przed rokiem).

Foto: iStock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,9 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,3% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,5% i 11,6%). Oceny sprzedaży są mniej optymistyczne niż w styczniu ¬– wynika z danych GUS.

W grudniu 2019 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie plus 0,3 (plus 2,5 w listopadzie 2019 r.). Poprawę koniunktury sygnalizowało 13,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,1% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,7% i 12,2%). Pozostałe podmioty uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

X