Jesteś tutaj

Delko z wnioskiem do UOKiK o przejęcie PH WALDI

Do UOKiK wpłynął wniosek dotyczący przejęcia przez spółkę  Delko z siedzibą w Śremie kontroli nad  Przedsiębiorstwem Handlowym WALDI z siedzibą w Komornikach. Koncentracja ma nastąpić w ramach jednej transakcji polegającej na nabyciu 100% udziałów w spółce PH WALDI.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Delko i jej grupy kapitałowej jest hurtowa sprzedaż artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów higienicznych oraz artykułów spożywczych. Grupa Kapitałowa Delko prowadzi swoją działalność  na terytorium Polski.

Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI prowadzi działalność na terytorium Polski w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów przemysłowych. Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI jest kontrolowana przez dwóch wspólników (osoby fizyczne), posiadających łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Delko uzyskało zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółkami Słoneczko, A&K Hurt-Market oraz Megana. Firmy te zarządzają liczbą kilkuset sklepów sieci Słoneczko, Avita, A&K oraz SPAR.

Firma dystrybucyjna Delko rozpoczęła rozmowy w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi z siedzibą w Komornikach.

X