Jesteś tutaj

Alma ukarana przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na spółkę Alma Market karę w wysokości 500 tys. zł. Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu sprawozdań finansowych z 2016 r. KNF wskazała „wielokrotne naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych”.

Stwierdzono „nieujawnienie w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności” – podaje KNF.

Ponadto wskazano na „nieprawidłowe dokonanie oceny, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości nieruchomości, w których Spółka prowadzi działalność oraz odpowiednio niedokonanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok”

Komisja oceniła, że wszystkie naruszenia miały „charakter rażący”. Nałożyła więc na Almę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej. Jednak ze względu na sytuację finansową podmiotu – spółka znajduje się w upadłości – kara jest niższa od maksymalnej.

Kategoria: 

Podobne artykuły

W drugą niedzielę objętą przepisami ograniczającymi handel, 18 marca, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolowali ok. 2 tys. sklepów – poinformował Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. Dodał, że na telefoniczną infolinię wpłynęło 416 zgłoszeń dotyczących łamania nowych przepisów.

Polacy coraz bardziej cenią swój poranny czas, dlatego – jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS dla firmy Żabka Polska – 30% z nas spożywa śniadanie poza domem. Drugim, równie ważnym po śniadaniu posiłkiem stała się przekąska, którą spożywa aż 96% Polaków. Przekąski najczęściej konsumujemy w pracy czy w szkole, a miejscem ich zakupu są wygodne, małe sklepy po drodze.

X