Jesteś tutaj

Alma ukarana przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na spółkę Alma Market karę w wysokości 500 tys. zł. Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu sprawozdań finansowych z 2016 r. KNF wskazała „wielokrotne naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych”.

Stwierdzono „nieujawnienie w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności” – podaje KNF.

Ponadto wskazano na „nieprawidłowe dokonanie oceny, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości nieruchomości, w których Spółka prowadzi działalność oraz odpowiednio niedokonanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok”

Komisja oceniła, że wszystkie naruszenia miały „charakter rażący”. Nałożyła więc na Almę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej. Jednak ze względu na sytuację finansową podmiotu – spółka znajduje się w upadłości – kara jest niższa od maksymalnej.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Adrian Zawadzki objął stanowisko dyrektora marketingu i PR firmy Metro Properties Sp. z  o. o. Będzie odpowiadał za strategię, komunikację marketingową i PR 17 centrów handlowych zarządzanych przez firmę, jak i samego Metro Properties w Polsce.

Ogólnopolska sieć sklepów z dziczyzną oraz produkowanymi chałupniczo przetworami z jagód i grzybów planują uruchomić Lasy Państwowe. Za kilka tygodni ma zostać otwarty pierwszy sklep  nieopodal siedziby w Warszawie. W tym roku otwarte mają zostać cztery sklepy, a docelowo - kilkanaście. Do tego stoiska w sklepach wielkopowierzchniowych. 

X

Przeczytaj również